Általános szerződési feltételek

A Cinepyrin STUDIOS (továbbiakban CPS) és partnerei között a „Szolgáltatások megrendelése“ űrlap kitöltésével polgárjogi szerződés jön létre az alábbiak szerint:

 

  • A CPS vállalja a megrendelt szolgáltatások teljesítését a partnerrel való egyeztetést követően átadott árajánlat alapján.

  • A megrendeléseket azok beérkezésének időrendjében teljesítjük.

  • A teljesítés várható határidejét a foglaló (lásd alább) átvételi elismervényén megjelöljük.

 

A Megrendelő az űrlap aláírásával elfogadja a következőket:

 

  • A megrendeléssel egyidejűleg fotó/video és grafikai szolgáltatások esetén az árajánlat szerinti érték minimum 50%-át, míg digitális átállás szolgáltatások esetén minimum 20%-át Megrendelő a CPS felé készpénzben, foglalóként teljesíti.

  • A megrendelést módosítani az aláírást követően kizárólag új árajánlat kérésével,  új  megredelőlap kitöltésével lehet. Módosítás esetén, amennyiben az új árajánlatban szerpelő érték magasabb az eredeti árnál, a foglalót a két összeg különbözetének befizetésével emelni kell.

  • A megrendeléstől az aláírást követően a Megrendelő által történő elállás esetén a befizetett foglaló a Megrendelőnek nem jár vissza.

  • Megrendelő elfogadja, hogy rendezvényen történő videofelvétel készítés vagy fotózás esetén a rendezvényen résztvevők által a Cinepyrin STUDIOS és képviselői tulajdonát képező tárgyakban történő károkozás esetén a megrendelő a megrongálódott felszerelési tárgy(ak) teljes, új állapotra érvényes, aktuális vételárát köteles megtéríteni.

  • Az árajánlat, a megrendelőlap, az azonos munkaszámú részletező lapok és átvételi elismervény egységesen képezik a megrendelést.

 

A jelen szerződési feltételek által nem szabályzott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései irányadók.

Érvényes 2011. április 1-jétől módosításig vagy visszavonásig.